Kicki Jeschke – Textilkonstnär

Utställning "Katten i vårt liv"

Studier vid Otte Skölds målarskola och en konstakademi i Wien. Jag har arbetat med mönster för tygtryck för modehus världen över under några år. Min teknik är textil applikation. Jag har utfört många uppdrag för offentliga lokaler, åt kommuner, landsting, kyrkor och företag, men även till privata hem.
Nu har jag min ateljé och ett stort galleri i Hallsta i Ånge kommun, sedan 38 år tillbaka. Oftast har jag en eller två separatutställningar om året.

Tidigare utställningar