Jonas Petter Wallner – Skulptural installation

Välkommen på utställningen "En mindre fördelning av ett gemensamt större" med Jonas Petter Wallner, GS-fondstipendiat 2021.